Meghívó a szeptember 7-i közgyűlésre

Tisztelt Tulajdonosok!

 

Értesítjük Önöket, hogy 2017. Szeptember 07-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel a közgyűlést tartunk, a 1116 Budapest, Mezőkövesd út. 10 Szent II. János Pál Iskolaközpontban.

 

Napirendi pontok:

 1. Határozatképesség megállapítása.
 2. Hozzájárulás, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készüljön.
 3. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.
 4. Napirendi pontok elfogadása.
 5. Nyílt szavazással döntés arról, hogy a szövetkezet vezetése milyen módon történjen továbbiakban. (1. külső cég megbízása, 2. három tagú igazgatóság felállítása a tulajdonosok köréből, 3. ügyvezető választás a tulajdonosok köréből).
 6. Jelölő bizottság választása (amennyiben külsős céget kíván a közgyűlés megbízni).
 7. Igazgatóság vagy ügyvezető választás (amennyiben a közgyűlés /4. pont/ így dönt) – titkos szavazással-.
 8. Felügyelő bizottság választása – titkos szavazással-.
 9. Felügyelő bizottság elnökének megválasztása.
 10. A vezetés tiszteletdíjainak meghatározása.
 11. Döntés az alapszabály módosításáról a tisztségviselők tekintetében.
 12. Egyéb.

 

Kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a fenti időpontban összehívott közgyűlésen minél többen vegyenek részt. A zavartalan kezdés érdekében a jelenléti ívek aláírása fél órával korábban megkezdődik!

A hatályos törvények értelmében a szövetkezeti tag akadályoztatása esetén Meghatalmazással képviseltetheti magát. Meghatalmazás letöltése: meghatalmazas_20170907

Budapest, 2017. július 26.

Neufeld Jenő

ügyvezető elnök

 

Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés határozatképtelen, úgy az újabb közgyűlés ugyanezen a napon 18 órakor lesz megtartva a jelenlévők létszámától függetlenül. (a 2004. évi CXV. Törvény 17 § / 2 bekezdése értelmében)

Budapest, 2017. július 26.

Június 28-i közgyűlésen történtek

Tisztelt Lakóközösség!

A szavzásokról összefoglaltam a közgyűlés döntéseit:

17.30-kor 33 fő volt jelen.
18.00-kor 80 fő volt jelen. (23 meghatalmazással)

Levezető elnök: Molnár Zoltán
Jegyzőkönyv vezető: Sallai Orsolya
Jegyzőkönyv hitelesítők: Mühl Imréné, Polgár Tibor

A közgyűlés 77 fő igen, 2 nem és 1 fő tartózkodással elfogadta a 3. napirendi pontban megjelölt fűtési költségmegosztók cseréjét, azaz a további 10 évben is folytatjuk a költségmegosztós fűtési elszámolást.

A közgyűlés 78 fő igen, 0 nem és 2 fő tartózkodással elfogadta a 3. napirendi pontban kiírt költségmegosztás azon feltételét, hogy éves leolvasással menjünk tovább.

A közgyűlés 79 fő igen, 0 nem és 1 fő tartózkodással elfogadta a 3. napirendi pontban kiírt költségmegosztás azon feltételét, hogy az órák felszerelésével felmerülő egyszeri díjat mindenki csekken fizesse be.

A közgyűlés 78 fő igen, 1 nem és 1 fő tartózkodással elfogadta a 3. napirendi pontban kiírt költségmegosztás azon feltételét, hogy a Molnár Zoltán által bekért 3 cég ajánlata közül a Techem-mel folytassuk az együttműködést.

A közgyűlés napirendi pontjai közül a 4., 5. és 6. pontban felsorolt felújítási munkálatokról szóbeli tájékoztatást adott Molnár Zoltán FB elnök. Miszerint ezt a sok beruházást hitelből tudnánk finanszírozni. Ehhez albetétenként legalább havi 8000 Ft-tal nőne a közös költség 5 éven keresztül.

A közgyűlés 8. pontjában kiírt napi rendi pontot 0 fő igen, 80 nem és 0 fő tartózkodással megszavazta, hogy a LÉTÉSZ-szel ne mondjuk fel a szerződésünket. Mivel a LÉTÉSZ fogadási időben akár jogi tanácsadást is nyújt a Béke Lakásszövetkezet tagjai számára:
http://letesz.hu/jogi-tanacsadas

A közgyűlés 9. pontjában Molnár ZOltán FB elnök elmondta, hogy az MVM Net Zrt-vel már nem tudunk szerződést kötni, mert találtak másik házat, ahova felhelyezték az antennát. Így elestünk évi 800.000 Ft-tól.

A közgyűlés 10. pontjában Sallai Orsolya FB tag elmondta, hogy az Exittheroom Kft-vel már nem tudunk szerződést kötni, így itt is elestünk új bevételi lehetőségtől.

A közgyűlés 11. pontjában Sallai Orsolya FB tag elmondta, hogy az Almera Trade Kft-vel lehetőségünk van együttműködni évi 240.000 Ft értékben. A cég a Tetris ház építésének figyeléséhez szeretne kamerát felszerelni a 237-es ház tetejére. A közgyűlés ezt a pontot 79 fő igen, 0 nem és 1 fő tartózkodásával elfogadta.

Üdvözlettel: Sallai Orsolya – felügyelő bizottsági tag

Közgyűlés 2017. június 28-án szerdán 17.30-tól

Tisztelt Lakók!

2017. június 28-án szerdán 17.30 órai kezdettel folytatjuk a május 15-én megtartott, de idő hiányában berekesztett közgyűlést. (helyszín: Mezőkövesd út 10, Szent II. János Pál Iskola)

Több fontos napirendi pont megtárgyalására ezen a közgyűlésen lesz lehetőség, ezért rendkívül fontos, hogy személyesen részt vegyenek a közgyűlésen!

Kiemelném a költségmegosztók cseréinek feltételeiről, azzal járó költségek megtárgyalásának fontosságát és döntéshozatalt, mert ellenkező esetben hamarosan vissza kell térnünk az átalánydíjas fűtésszámlákra, hiszen a költségmegosztók cseréje nélkül a továbbiakban fogyasztás alapú fűtésszámlázás nem lesz lehetséges!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy egy 2012-es szavazás értelmében visszavezetjük a vízóra nélküli lakások esetében a következő közös költségeket, mivel 7 db lakásban nem cseréltek vízórát!

Várjuk Önöket a közgyűlésen!